RECYKLÁCIA²

   Hlavnou myšlienkou môjho projektu Recyklácia² je obnova zelene v prostredí, kde najradšej trávim čas a čerpám inšpiráciu do ďalšej tvorby. Kvôli môjmu hobby nemusel padnúť ani jeden strom a vďaka recyklácií starého, už nepotrebného dreva a následnej výsadbe nových stromov sa chcem aspoň takýmto spôsobom odvďačiť prírode za tak krásny materiál, akým je drevo. Od roku 2018 sa hlavne Vašou zásluhou podarilo vysadiť v kúpeľnom parku v Trenčianskych Tepliciach 12 krásnych,  veľkých stromčekov, ktoré sa od začiatku tešia obľube medzi návštevníkmi...

   Prvá etapa výsadby sa konala v apríli 2018 a za asistencie správcu parku pribudlo pod Ľabutie jazero päť Líp malolistých.

   V druhej etape sa na začiatku promenády v kúpeľnom parku vysadili tri Smreky omorikové. (November, 2018)

   Počas tretej etapy výsadby stromov sa v kúpeľnom parku nedaľeko liečebného domu Machnáč vysadili štyri Pagaštany pleťové. (Október, 2019)